начало за нас галерия контакти
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ

- Удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност по част Пожарна Безопасност

- Разрешение по наредба Iз - 2815 oт 07.11.2011 г.

- Удостовоерение от НБА "ПАБ"

- Удостоверение от Камара на строителите в България - 1, 2, 3, 4

- Удостоверение от Aquatherm GmbH -1, 2, 3

- Сертификат TÜV EN ISO 9001:2008- BG, EN, DE

- Сертификат TÜV EN ISO 14001

- Сертификат TÜV EN ISO 18001

- Сертификат TYCO

- Сертификат DAB

- Сертификат LISTEC -1, 2, 3

- Сертификат Dynameco

 

ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството на Файер Системс за политика и цели по УОС

- Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО ЗБУТ

- Декларация

РЕФЕРЕНЦИИ

- ИНЖЕНЕРЕН КОРПУС НА АМЕРИКАНСКАТА АРМИЯ - ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН

- БИЛФИНГЕР БЕРГЕР ГЕРМАНИЯ - 1

- БИЛФИНГЕР БЕРГЕР ГЕРМАНИЯ - 2

- ВЕДЕНА ООД

- СТРОЙТАУН ООД

- ТОТАЛ ЕАР - КЛИМА СИСТЕМИ ЕАД

- МОЛ ОФ СОФИЯ АД

- ЛИНДНЕР - БЪЛГАРИЯ ООД

- ЛЕКСИ ЕООД

- В и В ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

- ХИЛТИ (БЪЛГАРИЯ) ЕООД

- БЕНЧ МАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ

- АС-ИЛИЕВ ЕООД

- СТЕФАН ДОБРЕВ - АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ЕООД

- БЕСЕР ОЛИВА АД

- РЕНКОН ООД

- СЕКТОР АРХ ЕООД

- ЛУКС ИНВЕСТ ООД

- ФРЕШ ЛОДЖИК ООД

- ПАЛАДИН ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД

- НАЦИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

- ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД

- ЛИБХЕР - ТРАНСПОТРЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД

 

НАЧАЛО | ЗА НАС | ГАЛЕРИЯ | КОНТАКТИ

  ФАЙЕР СИСТЕМС® ЕООД, 2010 Дизайн и разработка Благой Чобанов