начало за нас галерия контакти karieri
 
 
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

kasti

Пожароизвестителните инсталации са предназначени да откриват пожар в начален стадий на развитие, кто при адекватни действия на бслужващия персонал е много вероятно да се предотврати разрастване на пожара.

Чрез ПИИ се блокират всички системи в обекта, които касаят пожарната безопасност, като по този начин се възпрепятства развитието на пожара и се създават благоприятни условия за неговото ликвидиране. Чрез звуковите сигнализатори се подпомага своевременна евакуация от застрашените зони. Автоматично се предава съобщение до собствениците на обекта и до пожарната.

   
Предотвратяването на пожар е възможно при ранното откриване на възникнало запалване. При последващи адекватни действия на персонала на обекта и своевременно уведомяване на противопожарните служби щетите са минимални. Това е възможно само при използване на съвременна, високонадеждна пожароизвестителна система.
shkaf
   
датцхик
Обикновенно автоматичните пожароизвестители са предназначени да откриват една или повече характеристики на огъня: дим, топлина, излъчване (пламък) и други продукти на горенето в начален стадий на развитието на пожар. Всеки вид
пожароизвестител реагира в различна степен на различни видове пожари.
   
В съвременния свят въпреки достийенията на технологиите се наблюдава тенденция за увеличаване сложността на възникналите пожари, въпреки намаляването на причините за тях. По-съществена причина за това е строителството на обекти с висока етажност и голяма площ, при които пожарът бързо се разпространява във вертикална и хоризонтална посока, въпреки пасивните мерки за защита. Затруднява се евакуацията на хората и действията на пожарникарите и като резултат, освен материални загуби, се дават и значителни човешки жертви.
   

В областта на пожароизвестяването ФАЙЕР СИСТЕМС предлага техника, съобразена с Вашето желание в зависимост от типа на обекта и категорията на пожарна опасност сграда и степента на пожароопасност. Основни наши партньори са водещи производители на конвенционални и адресируеми пожароизвестителни системи - UniPOS, LISTEC, SIEMENS, HOCHIKI, KENTEC, SCHRACK.

Фирмата предлага широка гама инженерни и технически решения, които задоволяват желанието на клиентите и са най-доброто решение за инвестиционните проекти и обекти.


hochiki schrack siemens listec uni

Свали брошура

НАЧАЛО | ЗА НАС | ГАЛЕРИЯ | КОНТАКТИ

  ФАЙЕР СИСТЕМС® ЕООД, 2010 Дизайн и разработка Благой Чобанов