начало за нас галерия контакти karieri
 
 
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Пожарът е една от най-безпощадните стихии в нашия живот. Сериозният подход към проблема с неговото предотвратяване е от изключително значение за оцеляването ни, а системите за пожарогасене са един от надеждните начини да се предпазим от огъня.

Те са първи помощтници на служителите от противопожарните служби, както и на хората, наложило им се да се борят с огнената стихия.

Предимствата на този вид инсталации са много.
Те спасяват човешки живот, спестяват муществени щети, защитават околната среда и не на последно място водят до застрахователни облекчения.

spr
   

Автоматичните спринклерни инсталации са предназначени да откриват пожар и да го гасят в началните му стадии.

Една спринклерна система се състои от контролно-сигнално устройство и ред от тръби снабдени със спринклерни глави. Спринклерните глави се монтират на определени места и се задействат при предварително определени температури, за да изпуснат вода в площта под тях. Потокът вода през КСК инициира пожарна тревога.

В общия случай температурата на задействане се определя така, че да съответства на температурните условия на околната среда.

   

В областта на пожарогасителните системи
ФАЙЕР СИСТЕМС предлага най-доброто планиране и изграждане на спринклерни инсталации, системи с водна мъгла, дренчерни инсталации и други.

В развитите западни държави инсталациите, осигуряващи пожарна безопастност се смятат за животоспасяващи, поради което изискванията към техниката и начина на монтаж са изключително високи.

   

ФАЙЕР СИСТЕМС разполага с всички стандарти в областта но пожарната безопасност като умело си борави с тях с цел защитата на човешкия живот и материалните ценности.

С цел за по-голяма гъвкавост при изграждане на пожарогасителни инсталации фирмата предлага продукти на различни световни производители, чиито компоненти са сертифицирани по FM, UL, VdS, LPCB за влагане в пожарогасителни инсталации.


Свали брошура

 

НАЧАЛО | ЗА НАС | ГАЛЕРИЯ | КОНТАКТИ

  ФАЙЕР СИСТЕМС® ЕООД, 2010 Дизайн и разработка Благой Чобанов